Krajevi i novi početci

Sada je prošlo već 6 meseci, 9 dana, 21 čas, 30 minuta i 12 sekundi od momenta koji je zabeležen na najavi otvaranja izložbe, sedamnaestog juna 2019. Dana preispitivanja svega i uzbuđenja… i iščekivanja… (Re)searching Wasted Times… moja čekaonica bila je spremna. Tokom perioda od deset dana bila je moj drugi dom. Postala sam liminalni […]

Read more